Sobre Galitex

 Galitex é un proxecto cuxo obxectivo é a reinserción laboral de persoas en situación de desemprego do sector de Confección de pezas de vestir.

A Xunta de Galicia, coñecedora da situación actual do sector téxtil na localidade coruñesa de Ordes e a súa comarca, decide poñer en marcha medidas que palíen, dunha maneira rápida e efectiva, o importante impacto socio- laboral ocasionado na zona e que faciliten unha reinserción efectiva das persoas despedidas no menor espazo de tempo posible. Deste xeito, deseñouse o proxecto  GALITEX destinado ás persoas desempregadas provenientes de empresas de Ordes e comarca do CNAE14 “Confección de pezas de vestir “ cuxo despido fora motivado por causas obxectivas entre  o 30 de xullo de 2016 e o 30 de abril de 2017.

En base ao anterior, a Xunta de Galicia  en colaboración coa Unidade Administradora do  FSE e co apoio dos interlocutores sociais, solicitou axuda financeira ao Fondo Europeo de Adaptación á Globalización co fin de poder proporcionar ás persoas despedidas, medidas activas do mercado laboral que se integran nun conxunto coordinado de servizos personalizados destinados a mellorar a súa  empleabilidade.

Así,  Galitex pretende crear recursos de fomento da reinserción laboral especificamente orientados ás problemáticas das persoas que foron despedidas entre o 30 /07/16 e ou 30/04/17 no sector do téxtil, velando polo carácter personalizado destas.
Deseñouse un Plan integrado de medidas feito á medida dos traballadores/ as afectados/ as do sector, para podelos acompañar persoal e  individualizadamente no proceso que comprende desde o despedimento ata a súa reinserción ao mercado laboral.

sobre galitex

No marco do proxecto  GALITEX, cuxa execución abarca desde outubro do ano 2017 ata outubro do 2019, prevense os seguintes resultados:

  • 212 persoas beneficiarias do proxecto mellorarán o seu  empleabilidad (70% das persoas beneficiarias potenciais)
  • Preto de 1,1 millóns de euros investiranse na mellora profesional e na reinserción de persoas en situación de desemprego no sector.
  • Reinserción laboral das persoas que se impliquen nos itinerarios completos (Aproximadamente o 45% das persoas participantes no proxecto)
  • Aproximadamente 208.000 € estarán destinados a axudas directas a persoas desempregadas, participantes no proxecto (18% do investimento global do proxecto)