FEAG

O FEAG ofrece axuda as persoas traballadoras que perderon o seu posto de traballo como consecuencia dos cambios estruturais acaecidos nos patróns do comercio mundial, a fin de que poidan atopar outro o máis rapidamente posible.

O fondo foi lanzado pola Unión Europea en 2007 e achega unha axuda que pode alcanzar até 500 millóns de euros por ano.
 
Mentres que os fondos estruturais da UE manteñen a anticipación e a xestión do cambio a través de actividades tales como a aprendizaxe ao longo da vida desde unha perspectiva estratéxica a longo prazo, o FEAG ofrece unha subvención individual única e limitada no tempo destinada a axudar as persoas traballadoras persoalmente afectadas por despedimentos provocados por axustes no comercio mundial.
 
Desde o 1 de xaneiro de 2007, o FEAG pode financiar políticas activas de emprego centradas completamente na axuda das persoas traballadoras afectadas por despedimentos asociados á globalización, por exemplo:
  • A asistencia na procura dun emprego, orientación profesional,  formación e reciclaxe profesional a medida, incluídas as competencias no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), certificación da experiencia adquirida, axuda á recolocación e a promoción do espírito empresarial ou asistencia con vistas ao establecemento por conta propia.
  • Medidas especiais de duración limitada, como asignacións de procura de emprego, asignacións de mobilidade ou as destinadas a persoas que participan na aprendizaxe permanente e en actividades de formación.
  • Medidas para incentivar en particular as persoas traballadoras con discapacidade ou de máis idade, para que permanezan ou se reintegren no mercado laboral.
Unicamente as persoas traballadoras afectadas polo despedimento poden beneficiarse das axudas do fondo.
 
O FEAG non financia a reestruturación de empresas ou sectores industriais. Con todo, a axuda non está limitada as persoas traballadoras da empresa principal ou do sector que ten dificultades, senón que o persoal das empresas provedoras, que se enfrontan a dificultades en fervenza, tamén pode ser beneficiario destas axudas.
 
O fondo pode intervir tanto para as pequenas e medianas empresas (pemes), como para as grandes sociedades e multinacionais.